Om fagsidene

Dette er toppsida til Høgskulen på Vestlandet sine nettstader for dei forskjellige faga ved skulen.

fagsider.hsh.no er oppretta, fordi nokre av faga ynskjer å få ut i ljoset kva dei held på med og kva dei kan tilby.