Informasjon om Praksisnett

Praksisnett er ein nettstad som er utvikla gjennom samarbeid mellom studieleiar, praksisleiar, fag- og praksislærar. Praksisnett er ein nettstad der du som fagperson eller student kan finna inspirasjon til aktuelle tema som er relevant for yrket som barnehagelærer.

HVL har som visjon å kunne samarbeide tett med praksisfeltet, slik at me som kollegaer utdannar dyktige og motiverte komande barnehagelærarar.
Barnehagelærarar som meistrar yrket sitt som leiarar både teoretisk, og praktisk, og som ser kvart enkelt born sine behov.Me Håpar praksisnett vil verta ein nettstad som er nyttig og mykje i bruk, ein nettstad som er i endring/utvikling og i samråd med samfunnet me lever i.

Lykke til

Helsing

Cathrine Bjelland Eriksen!
Kontaktperson:
Cathrine B. Eriksen
E-post: Cathrine.eriksen@hvl.no
Tlf:53 49 13 56
Mob:40921346