Grunnskulelærarutdanning 1-7

Praksis skal vere ein integrert del av alle fagstudia i grunnskulelærarutdanning 1-7. Praksis skal vere relevant, for og integrert i, alle fag, og er å sjå på som ein læringsarena på line med undervisning på høgskulen. Alle studentar skal få undervise i fag dei har hatt opplæring i, samtidig som praksisperiodane skal gje erfaringar med dei faga elevane har.

Grunnskulelærarutdanning 1-7 har praksis ved praksissskular i 100 dagar.

På denne sida finn du informasjon om rammer, retningslinjer og organisering, samt diverse skjema til bruk i praksisopplæringa:

Praksisplan og retningsliner   (lenke til fane)
Vurdering                             (lenke til fane)
Møteplan og kurs                  (lenke til fane)
Praksisskular                        (lenke til fane)

Informasjon og skjema
For studentar                (lenke til fane)
For praksislærarar         (lenke til fane)
For skoleleiarar             (lenke til fane)
For kontaktlærarar        (lenke til fane)

Om du har spørsmål knytt til praksis ved grunnskulelærarutdanninga kan du ta kontakt med:
Studieleiar for grunnskulelærarutdanning 1-7 Britt R. Theodorsen