Grunnskulelærarutdanning 5-10

Praksis skal vere ein integrert del av alle fagstudia i grunnskulelærarutdanning 5-10. Praksis skal vere relevant for og integrert i alle fag, og er ein læringsarena på linje med undervisning på høgskulen. Alle studentane skal få undervisa i fag dei har hatt opplæring i, samtidig som praksisperiodane skal gje erfaringar med den heilskapen av fag elevane møter.

Grunnskulelærarutdanning 5-10 har praksis ved praksisskular på 100 dagar. I tillegg har studentane 16 dagar med samfunnspraksis som har fokus på skulen i samfunnet.

På denne sida finn du informasjon om rammer, retningsliner og organisering, samt diverse skjema til bruk i praksisopplæringa:

Praksisplan og retningsliner (lenke til fane)    
Vurdering (lenke til fane)
Møteplan og kurs (lenke til fane)
Praksisskular (lenke til fane)

Informasjon og skjema
Mest for studentar (lenke til fane)
Mest for praksislærarar (lenke til fane)
Mest for skuleleiarar (lenke til fane)
Mest for kontaktlærarar (lenke til fane)

Har du spørsmål knytt til praksis ved grunnskulelærarutdanninga, kan du ta kontakt med:

Studieleiar for grunnskulelærarutdanning 5-10 Britt R Theodorsen