Bachelor i Sykepleie på HVL campus Stord og Haugesund

Praksisnett er en nettside der du som student eller fagperson kan finne informasjon som er relevant for Bachelorstudiet i sykepleie.

Praksis skal være en integrert del av studieprogrammet for Bachelor i sykepleie ved HVL campus Stord og Haugesund og studiet har 50 uker veiledet praksis i helsetjenesten. 1.studieår har en 8 uker veiledet praksis i sykehjem, med fokus på grunnleggende sykepleie (praksis 1). I tredje semester gjennomføres en uke prosjektpraksis innen helsefremmende / forebyggende arbeid. I 2. og 3. studieår har utdanningen fem perioder veiledet praksis á 8 uker (praksis 2-6). Studentene blir delt inn i fem grupper og fordelt på følgende praksisfelt: medisin, kirurgi, psykisk helsearbeid/helsevern, hjemmesykepleie og sykehjem/institusjon med fokus på langtidssyke.

Ønsker du å ta praksis i utlandet? Som student ved HVL kan du ha et opphold i utlandet i 5. semester. Praksisen i utlandet blir godkjent som del av studiet ditt ved HVL. Les mer på internasjonalt kontor sine sider.

Læreplan for praktiske studier HVL Stord og Haugesund 25.02.17 er en håndbok for studenter, lærere (praksisveiledere ansatt i høgskolen)og sykepleiere (praksisveiledere ansatt i helsetjenesten). Studenten oppfordres til å bruke læreplanen jevnlig i praktiske studier og alltid ha den med til veiledning.

På denne sida finner du informasjon om rammer, retningslinjer og organisering, samt diverse skjema til bruk i praksis.