Bachelor i Sykepleie på HVL campus Stord og Haugesund

Praksisnett er en nettside der du som student eller fagperson kan finne informasjon som er relevant for Bachelorstudiet i sykepleie.

Praksis skal være en integrert del av studieprogrammet for Bachelor i sykepleie ved HVL campus Stord og Haugesund og studiet har 50 uker veiledet praksis i helsetjenesten. 1.studieår har en 8 uker veiledet praksis i sykehjem, med fokus på grunnleggende sykepleie (praksis 1). I tredje semester gjennomføres en uke prosjektpraksis innen helsefremmende / forebyggende arbeid. I 2. og 3. studieår har utdanningen fem perioder veiledet praksis á 8 uker (praksis 2-6). Studentene blir delt inn i fem grupper og fordelt på følgende praksisfelt: medisin, kirurgi, psykisk helsearbeid/helsevern, hjemmesykepleie og sykehjem/institusjon med fokus på langtidssyke.

Ønsker du å ta praksis i utlandet? Som student ved HVL kan du ha et opphold i utlandet i 5. semester. Praksisen i utlandet blir godkjent som del av studiet ditt ved HVL. Les mer på internasjonalt kontor sine sider.

Læreplan for praktiske studier 10.12.18 er en håndbok for studenter, lærere (praksisveiledere ansatt i høgskolen)og sykepleiere (praksisveiledere ansatt i helsetjenesten). Studenten oppfordres til å bruke læreplanen jevnlig i praktiske studier og alltid ha den med til veiledning.

På denne sida finner du informasjon om rammer, retningslinjer og organisering, samt diverse skjema til bruk i praksis.